สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน้าที่ ระเบียบการเรียน และการชำระเงิน

หน้าที่ของ MUSIC find ART

  1. แนะนำอาจารย์ในเครือข่ายของโครงการ “ เรียนดนตรีที่บ้าน ” ให้นักเรียนที่สนใจเรียนดนตรีที่บ้านของตนเอง
  2. จัดหาหนังสือ ตำราเรียนต่างๆให้นักเรียนตามที่อาจารย์ต้องการใช้สอน
  3. แนะนำเครื่องดนตรี และอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้ รวมถึงการจัดซื้อให้นักเรียน
  4. จัดหาศูนย์สอบตามมาตรฐานสากล เช่น Royal , Trinity ให้แก่นักเรียนที่ต้องการสอบวัดผล
  5. จัดการแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละปี
  6. แจ้งข่าวงานแสดงต่างๆที่นักเรียนมีความเกี่ยวข้องหรือสนใจ เช่น Recital,Concert,Workshop, Exhibition, Contest เป็นต้น

ระเบียบการเรียน

1.    เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1 เดือนเรียน 4 ครั้ง(4ชั่วโมง)

2.    ชำระค่าเรียนเต็มจำนวนทุกต้นเดือน

3.    การลาเรียนให้ลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

4.    การชดเชยให้นัดวันชดเชยกับคุณครู และเรียนให้ครบ 4 ชั่วโมง ภายในเดือนนั้น ทั้งนี้เพื่อ

        การเรียนที่ต่อเนื่องของนักเรียนเอง และการสอนของคุณครูที่ครบตามจำนวนชั่วโมงต่อเดือน

 5.ขยันฝึกซ้อมเพื่อความก้าวหน้า

                                    *การชดเชยสามารถใช้สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนได้ หรือชดเชยครั้งละ 30 นาที(2 ครั้ง) หรือนัดเวลาเรียนอื่นเพิ่มเติมได้

 

ค่าเรียนรายเดือน และส่วนลดค่าเรียน(ไม่รวมค่าเดินทางคุณครู)

         *** เรียนคอร์ส 24 ชั่วโมง รับส่วนลด 5 % (ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 6 เดือน) ***

         การเรียนปกติ เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง


 ตารางค่าเรียนดนตรีที่สตูดิโอ (@ Studio)

 1.    เรียนเดี่ยว

               ค่าเรียน

      ชั้นต้น

     ชั้นกลาง

      ชั้นสูง

             รายเดือน

   2,800 บาท

   3,200 บาท

  3,600 บาท

คอร์ส 24 ชั่วโมง

 15,960 บาท

 18,240 บาท

20,520 บาท

ค่าเรียน/ชม.

700บาท 800บาท 900บาท

       

2.    เรียนกลุ่ม( 2 คนขึ้นไปในข้อตกลงคอร์สเรียนเดียวกัน )

               ค่าเรียน

      ชั้นต้น

     ชั้นกลาง

      ชั้นสูง

             รายเดือน

   2,000 บาท

   2,400 บาท

  2,800 บาท

คอร์ส 24 ชั่วโมง

   11,400 บาท

 13,680 บาท

15,960 บาท

ค่าเรียน/ชม.

500บาท

 600บาท

700บาท

 

ตารางค่าเรียนดนตรีที่บ้าน (@ Home)

1.    เรียนเดี่ยว  *ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางคุณครูซึ่งคิด 200 บาท/ครั้ง ระยะทางที่ไกลมาก ครูผู้สอนอาจขอเพิ่มเป็นกรณีๆไปครับ

               ค่าเรียน

      ชั้นต้น

     ชั้นกลาง

      ชั้นสูง

             รายเดือน

   2,800 บาท

   3,200 บาท

  3,600 บาท

 คอร์ส 24 ชั่วโมง

 15,960 บาท

 18,240 บาท

20,520 บาท

ค่าเรียน/ชม.

700บาท 800บาท 900บาท

       

 2.    เรียนกลุ่ม( 2 คนขึ้นไปในข้อตกลงคอร์สเรียนเดียวกัน )

               ค่าเรียน

      ชั้นต้น

     ชั้นกลาง

      ชั้นสูง

             รายเดือน

   2,000 บาท

   2,400 บาท

  2,800 บาท

 คอร์ส 24 ชั่วโมง

   11,400 บาท

 13,680 บาท

15,960 บาท

ค่าเรียน/ชม.

500บาท 600บาท 700บาท


ระเบียบการชำระค่าเรียน

  1.    ชำระค่าเรียนผ่านบัญชีออมทรัพย์ของสาขาธนาคารดังนี้

    - ธ.ไทยพาณิชย์  สุขุมวิท 71      ชื่อบัญชี นางวเรศจินต์  จุณณะทรัพย์    เลขที่  071-2-42470-2

     -ธ.กสิกรไทย  อนุสาวรีย์ชัยฯ      ชื่อบัญชี นายพงษ์ศักดิ์  กรานแหยม     เลขที่  744-2-25011-6

*และกรุณาแจ้งการชำระเงินทาง SMS ที่ 085 4791456 หรือ E-mail : musicfindart@yahoo.com  เนื่องจากมียอดเท่าๆกันหลายยอดครับ         

  2.     กรณีเริ่มเรียนครั้งแรกไม่ตรงต้นเดือนให้ชำระตามจำนวนครั้งที่เหลือในเดือนนั้น

  3.     กรุณาชำระค่าเรียนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนขึ้นเดือนถัดไป หรือคอร์สถัดไป

  4.      หากชำระเงินให้อาจารย์โดยตรง ทางสถาบันไม่สามารถรับผิดชอบการเรียนการสอนหรือ

กิจกรรมใดๆให้ท่านได้ทั้งสิ้น


MUSIC find ART  ยินดีให้บริการและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเรา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 085-4791456 ครูบอยครับ หรือที่ App. LINE ID : mr_boy0825 ครับ

view