สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หลักสูตรที่คุณเลือกเอง หลักสูตรที่คุณเลือกเอง เรียนดนตรีที่บ้านหลักสูตรระดับสากล อาทิ Alfred Piano Course,Suzuki Violin,Poco Piano for Young Children,Hal Leonard เสริมภูมความรู้และการสอบวัดผลจากสถาบันดนตรีชั้นนำของโลก Trinity Guildhall,ABRSM Associated Board Royal School of Music
คอร์สเรียนเดี่ยว
ท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอนตลอดทั้งชั่วโมง เพื่อความมีประสิทธิภาพในแต่ละครั้งที่ได้เรียน
คอร์สเรียนกลุ่ม
ท่านจะได้รับความสนุกสนาน และการสังเกตตัวอย่างที่มีประโยชน์จากเพื่อนร่วมกลุ่ม รวมทั้งเข้าใจบทเรียนจากอาจารย์มากยิ่งขึ้น
เรียนดนตรีที่บ้านคุณเอง หรือเรียนที่สตูดิโอ โดยอาจารย์คุณภาพจากสถาบันดนตรีชั้นนำ

PIANO เราสอนพื้นฐานและเทคนิคที่ดีจาก Classical Style ทั้งภาคปฎิบัติและภาคทฤษฎี เช่น การอ่านโน้ต, การนั่ง,การวางมือเพื่อสามารถต่อยอดเป็นเปียโน Pop,Jazz ได้ตามความชอบของผู้เรียนแต่ละคน หรือหากคุณเป็นผู้รับระบบโน้ตไม่ไหวจริงๆ เรามีวิธีอื่นที่ช่วยให้คุณสามารถเล่นเปียโนได้
VOICE อาจมีหลากหลายแนวเพลงที่แต่ละคนอยากรู้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการร้องเพลงคือคุณจะได้เริ่มด้วย ทักษะการหายใจเพื่อการออกเสียงร้องเพลงที่ถูกต้อง การฟังเพื่อพัฒนาตนเอง การร้องที่ชัดเจน และไพเราะ รวมถึงท่าทีที่เหมาะสมในขณะร้องเพลง
VIOLIN & STRINGS หลักสูตรโดย SUZUKI เน้นทักษะการเรียนรู้จากการฟัง การสอนเทคนิคขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง โดยสามารถอ่านโน้ตและเล่นบันไดเสียงได้ ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องสาย ส่วนประกอบต่างๆ ท่าทางการจับไวโอลิน ทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น บรรเลงบทเพลงที่คุ้นหู และบทเพลงที่คุณชื่นชอบ
GUITAR Classical Guitar เริ่มด้วยการอ่านโน้ตและเล่นทำนองเพลงทั้งแบบ Strum และ Broken Chord รวมทั้งการเล่นเพลงเดี่ยวกีตาร์พื้นฐานที่มีทำนองเพลงและแนวคอร์ดประกอบไปพร้อมกัน
Folk Guitar เริ่มต้นด้วยพื้นฐานการอ่านโน้ต,การฝึกเทคนิค Picking Style Chord Progession รวมถึงจังหวะต่างๆของ Folk Guitar และเรียนรู้เพลงโฟล์คและเพลงป๊อป จากศิลปินที่มีชื่อเสียง
WIND INSTRUMENTS เริ่มต้นการเรียนตั้งแต่การฝึกหายใจให้ถูกวิธี ท่าทางการเล่น เรียนรู้ทฤษฎีดนตรี เทคนิคการ บรรเลงของเครื่องเป่าตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูง เช่น การเล่น Scale & Arpeggio การอ่านโน้ต Sight Reading รายละเอียดการบรรเลงบทเพลง Solo ของเครื่องเป่าได้อย่างถูกต้องและไพเราะ
MUSIC THEORY พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนเครื่องดนตรีทุกประเภท คือการเรียนทฤษฎีดนตรีควบคู่กันไปด้วย เราสอนขั้นพื้นฐานตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ที่ต้องการติวสอบวิชาทฤษฎีดนตรี เและโสตทักษะพื่อ เอ็นทรานซ์เข้าคณะดุริยางค์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
THAI MUSICAL เรียนดนตรีไทยขั้นพื้นฐานตามแบบแผนของครูดนตรีไทยศิลปินแห่งชาติ สอนวิธีการอ่านตัวโน๊ต แบบไทยร่วมสมัย บรรเลงเพลงไทยเดิมที่เป็นอมตะจากเครื่องดนตรีไทย อาทิ ขิม, ซอ, ระนาด

เรียนดนตรีคุณภาพที่บ้าน สะดวก ประหยัด หรือเรียนที่สตูดิโอ ย่านดอนเมือง รังสิต สมัครเรียนได้ที่นี่ www.musicfindart.com 0854791456

view