สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


วเรศจินต์ จุณณะทรัพย์(ครูน้ำผึ้ง)
สอนวิชาเปียโน,ขับร้อง
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญทอง)
วิชาเอก การแสดงขับร้อง โดย อ. สารา เกษมศรี และ ผ.ศ. ดวงใจ อมาตยกุล
เกรด 8 บัลเล่ต์คลาสสิก จาก Royal Academy of Dancing London ปี 2544
ประสบการณ์ทางดนตรี
ตัวแทนประเทศไทย ร่วมงาน “ Choir Olympics” Linz, Austria ปี 2543 (ในนามสมาชิกวง “ Bangkok Grace Melody”)
ตัวแทนประเทศไทย ร่วมงาน “4th International Choral Festival” Missoula,Montana,U.S.A. ปี2540
(ในนามสมาชิกวง “Wattana and BCC Combined Choir”)
การแสดงเดี่ยวเปียโน ที่ “Progress Centre 53” ,กรุงเทพฯ ปี 2545
การแสดงขับร้องเดี่ยว “Senior Project” ที่ หอศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545
สมาชิกนักร้องประสานเสียง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ปี 2541-2545
การแสดงขับร้องเดี่ยวและคู่ ในงาน “Christmas Concert” ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2544
การแสดงขับร้องเดี่ยว “Junior Recital” ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ปี 2544
การแสดงขับร้องเดี่ยวและคู่ ในงาน “The Voice of Patchapa” ที่สถาบันเกอเธ่
ตัวแทนประเทศไทย ร่วมงาน “ Choir Olympics” Linz, Austria ปี 2543 (ในนามสมาชิกวง “Wattana and BCC Combined Choir”)
การแสดงขับร้อง กลุ่มเล็ก, เรียบเรียงเสียงประสานเพลง “I got plenty O’nuttin” From Porgy and Bessและเป็นทีมงานจัดทำ “ศิลปกรรมศาสตร์ คอนเสิร์ต ” ปี 2544
เป็นส่วนหนึ่งในงาน “Glory” เฉลิมพระเกียรติในหลวง ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปี 2542
(ในนามสมาชิกวง “Bangkok Festival CHOIR”)
ร่วมร้องเพลงประสานเสียง “Symphony No.9 in D Major , Opus 125 by Ludwig Von Beethoven”
การแสดงขับร้อง “Trio” ในงาน “ศิลปกรรมศาสตร์ คอนเสิร์ต” ปี 2543
(เพลง Three Little maids from school are we” from Mikado by W.S. Gilbert)
การแสดงขับร้องเดี่ยวและคู่ ในงาน “Voice Recital” ของอาจารย์ สารา เกษมศรี ที่สถาบันเกอเธ่ ปี 2541
สมาชิก “Wattana Chorus” ปี 2537-2540 ร่วมงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
เช่น คอนเสิร์ต “ต้นไม้ของพ่อ” จัดโดยบริษัทแกรมมี่ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

 
 

พงษ์ศักดิ์ กรานแหยม(ครูบอย)
สอนวิชาเปียโน,เครื่องเป่า,ทฤษฎีดนตรี
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
วิชาเอก การประพันธ์เพลง วิชาโท การแสดงคลาริเน็ท
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
ประสบการณ์ทางดนตรี
โล่นิสิตเรียนดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546
ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดุริยางค์ ผู้สอบได้ที่1 ชั้นปีที่5 ประจำปีการศึกษา 2540
ผู้ช่วยผู้กำกับดนตรี อุปรากร เรื่อง “The Medium”คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
โครงงานการประพันธ์เพลง ชั้นปีที่ 4 ศูนย์ศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
โครงงานการประพันธ์เพลง ชั้นปีที่ 3 ศูนย์ศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ประธานโครงการ “ศิลปกรรมศาสตร์ คอนเสิร์ต” ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546
สมาชิกนักร้องประสานเสียง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543-2547
สมาชิกวงดุริยางค์ซิมโฟนีออเคสตร้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543-2547
ร่วมแสดงดนตรี กับวงซิมโฟนิค จากโรงเรียนนานยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2540
สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค์ ปี พ.ศ. 2539-2543
คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ปี พ.ศ. 2536-2541
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการสถาบันดนตรีเคพีเอ็น ศรีสมาน
ผู้จัดการโรงเรียนดนตรียามาฮ่าป๊อปปูล่ามิวสิค
ผู้จัดการโรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม 3
อาจารย์พิเศษวิชาดนตรีศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ประจำหมวดวงโยธวาธิต กองดุริยางค์ทหารบก

 

สมพงค์ เพชรช่วย (ครูเอก)
สอนวิชากีตาร์ Classic,Folk,Rock Neo Classic Style
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาดนตรีตะวันตก เอกกีตาร์ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา
เรียนกีตาร์ไฟฟ้า กับอาจารย์กิตติ กีตาร์ปืน, อาจารย์ โน และอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย
สำหรับกีตาร์ classic เรียนกับอาจารย์ สุวิช กลิ่นสมิท
ประสบกาณ์ทางดนตรี
ทำงานในห้องอัดเสียง เช่น เป่าขลุ่ย, กีตาร์ ในชุดช้างเร่ร่อนของวงมหาชน (ค่ายฟ้าใส) 2541 และศิลปินอื่นๆหลายรางวัลชนะเลิศ การประกวดกีตาร์โฟล์คซอง ที่ห้างแอ็บบลูม 2546
กรรมการหลักในการตัดสินประกวดการขับร้องลูกทุ่ง - สตริง และโฟล์คซอง ที่ห้างแอ็บบลูม 2546 – 2552
ประสบกาณ์การสอนกว่า 20 ปี
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมากมาย เช่น แชมป์ Guitar Overdrive ครั้งที่ 6
กล้าดอกหญ้าริมทาง และต้นนรา(ค่ายรถไฟดนตรี), ออย ธนาภัทร (ค่ายRS)
ต้นมือกีตาร์วงค็อกไดจูเนีย (ค่ายแกรมมี), วิทย์มหาชน (ค่ายอาร์สยาม) และSoton taem เป็นต้น
ลูกศิษย์ประกวดรายการหมึกสีม่วงโดยร่วมบรรเลงขลุ่ย ได้ต่ำแหน่งที่ 2 ที่ไทยดินแดงญี่ปุ่น 2533
โรงเรียนสยามสากลการดนตรี อาจารย์สอนกีตาร์ 2531 – 2540
โรงเรียน นวการดนตรี อาจารย์สอนกีตาร์ 2540 – 2554

 

กนกวรรณ จันทจิตร(ครูนก)

สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,การตลาด
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ Piano SKPC Grade 7
สถาบันดนตรียามาฮ่า Electrone Trinity Grade 6
TRINITY College London : Graded Examination in Music Performance Grade 8 Piano

ประสบการรืทางดนตรี
วงโยธวาธิต (ฟลุต , แซคโซโฟน)
วงดนตรีไทย (ซอด้วง , ขิม)
ประสบการณ์การสอน
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เชียงราย ครูอิเลคโทนพิเศษ
สอนเปียโนส่วนตัว 2552-ปัจจุบัน


 

ณัฐพร วรวรรณ ณ อยุธยา(ครูปั๊บ)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี สาขาดุริยางค์ตะวันตก
TRINITY GUILDHALL Performer's Certificate
ABRSM The Associated Board of the Royal Schools of Music
Grade 8 Piano
ABRSM 25th Anniversary Celebration Concert
Piano Master Class กับ Prof. Pierpoalo Levi นักเปียโนชาวฝรั่งเศส ที่ Nat Studio
Prof. Paulo Zereu นักเปียโนชาวบราซิลที่ The Klavier Studio
ประสบการณ์ทางดนตรี
Klavier Concert 2005, Opus 1 สถาบันวัฒนะธรรม ไทย-เยอรมัน
คอนเสิร์ตเปียโรการกุศล "เด็กสร้างบ้าน" หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนะธรรมแห่งประเทศไทย 2007
ประสบการณ์การสอน
โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ 2004 ครูสอนเปีนโน
The Klavier Studio 2005 ครูสอนเปีนโน
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ปี2006-2009 ครูสอนเปีนโน

 

วณิฐา ช้างแก้ว(ครูส้ม)
สอนวิชาเปียโน/ทฤษฏีดนตรี
การศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยดนตรี ปริญญาโท วิชาทฤษฎีดนตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 เอกการประพันธ์เพลง
TRINITY GUILDHALL Piano ระดับ ATCL
ประสบการณ์การสอนดนตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาจารย์พิเศษวิชา Piano
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์พิเศษวิชา Keyboard Skill
Blossom Piano Studio สอนส่วนตัว

 

พัชพร มุขพรหม ครูน้ำเย็น
สอนวิชาเปียโน Classic,Pop,ร้องเพลง,อูกูเลเล่
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์สาขาวิชาดนตรีศึกษา Major Bassoon
สถาบันดนตรี YAMAHA หลักสูตร JMC.
สถาบันดนตรี YAMAHA หลักสูตร JXC.
Trinity Guildhall Piano Performance Grade 6
ประการณ์ทางดนตรี
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนหอวังม.1-ม.6
นิสิตทุนศิลปะดีเด่นแห่งชาติคณะครุศาสตร์สาขาวิชาดนตรีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Bassoon)
สมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย (TYO) ปีพ.ศ.2552-2554
ตัวแทนนักเรียนดุริยางค์เยาวชนไทยแลกเปลี่ยน ไทยญี่ปุ่น x'mas concert ร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนญี่ปุ่นฮาราจุกุฮอลล์โตเกียวประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2552
สมาชิกชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCU BAND ตำแหน่งนักร้องนำ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552
ร่วมแข่งขันกับโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาในรายการ Wind Bands Association of singapore ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตำแหน่ง Bassoon ปี พ.ศ. 2555
ร่วมแข่งขันกับโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาในรายการ Thailand international Compitition จ.อุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศตำแหน่ง Bassoon
ร่วมแข่งขันกับโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาในรายการดนตรีโลก 1th Divtion ที่เมืองเกอคาเท่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รับรางวัลเหรียญทอง ตำแหน่ง Bassoon ปีพ.ศ. 2556
นักเปียโนประจำร้าน Sea sky ตึก DD Tower
นักเปียโนประจำคลินิคทางเลือกใหม่โรงแรมดิเอธัสเพลินจิต
ประการณ์ด้านการสอน
โรงเรียนดนตรีสไมล์คิสคลับ เดอะแพลททินั่มเพลสวัชรพล ครูเปียโน
โรงเรียนดนตรี NY melody ครูเปียโน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม นิสิตฝึกสอนวิชาดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นิสิตฝึกสอนวิชาดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

วีรพงศ์ วิมลศรี (ครูตูน)
สอนวิชากีตาร์
การศึกษา
มหาวิทยาลับราชภัฎจันทร์เกษม วิชาเอกดนตรีสากล(Guitar)
ศึกษาวิชากีตาร์กับ อ.แจ๊ค ธรรมรัตน์ ดวงสิริ (Guitar Idol 2009)
ศึกษาวิชากีตาร์กับ อ.ก้อง อานนท์ ทุนเจริญ (อ.กีตาร์ ม.ราชมงคล คลอง 6)
ประสบการณ์ทางดนตรี
เข้าร่วมการแข่งขัน Overdrive Guitar Contest ครั้งที่ 4
เข้าร่วมการแข่งขัน Overdrive Instrumental Band Contest ครั้งที่ 1 และ 2
นักดนตรีอาชีพ (ร้าน Acoustic & Rock Band)
ประสบการณ์การสอน
โรงเรียนดนตรี MIFA เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ โลตัส ประชาชื่น
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็ฯทรัลเวิร์ล
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คริสตัลพาร์ค

 

เวทิน รัชเวทย์(ครูโน้ต)
สอนวิชากีตาร์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปริญญาตรีดนตรีสากล เอกวิชากีตาร์
ประสบการณ์ทางดนตรี
เข้าร่วมการแข่งขัน M150 Music Contest
เข้าร่วมการแข่งขัน Paramount Music Contest
ปลาเก๋า Record Album in troduction
วง บองหลา O Showvivat Record
ประสบการณ์การสอน
ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง ครูกีตาร์
สอนส่วนตัวที่บ้าน


 

นัฐวุฒิ หาผลดี (ครูอิฐ)
สอนวิชากีตาร์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ดนตรีตะวันตก เครื่องเอก กีตาร์ไฟฟ้า
ศึกษาวิชากีตาร์ กับอาจารย์ สมพงค์ เพชรช่วย (ครูเอก), อ.วิเชษฐ์ สุดใด, อ. เอกชัย กรายอานนท์ ( Ae Wizard)
ประสบการณ์ทางดนตรี
เข้าร่วมวง Phranakorn Guitar Ensemble และออกแสดงตามสถานศึกษาต่างๆเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงเรียนมีนประสาทวิทยาฯ
ประกวดดนตรีในรายการ Panasonic Star Challenge เข้ารอบ 10 วงสุดท้ายภาคกลาง
ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรี YAMAHA
ฝึกงานที่ห้องบันทึกเสียง H2O Studio ของ ธีรภัค มณีโชติ (Ten วง Smile Buffalo)

 

คุณัญญา วณิชย์วงศ์วาน (ครูคุณ)
สอนวิชาขับร้อง
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ เอก voice classic
ประสบการณ์ทางดนตรี
นักร้องนำงาน Asian Pacific Festival Fukuoka 2013
ร่วมแสดง mozart mania ของมหาวิทยาลัย
ได้รับเลือกให้ร้องเพลงในงาน symphonic in love
แสดงคอนเสิร์ต house concert
ผ่านการworkshop จากนักร้องopera ประเทศต่างๆ
รองชนะเลิศการประกวด yamaha ลูกทุ่งคอนเทสต์ ปี2549
ประสบการณ์สอน
สถาบันดนตรี Kpn วัชรพล 2553
สถาบันดนตรี Melody plus 2553
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซนทรัลพระราม3 2555
โรงเรียนดนตรี Opus 1 พัฒนาการ 2555

ชาลิสา จงเจริญชัยกุล(ครูเบล)
สอนวิชาขับร้อง
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดง เอกขับร้องคลาสสิค
ศึกษาวิชาขับร้องกับ อาจารย์โมนิค คล่องตรวจโรค
ศึกษาวิชาขับร้องกับ Mr. Stefan Sanchez
ประสบการณ์ทางดนตรี
เข้าร่วม Voice and Accompaniment Master Class with Yoko Takahashi
เข้าร่วม Lied workshop with Ms. Katrin Starrick จากเยอรมัน
เข้าร่วมการอบรม Early Music with Ms. Yoko Sugai
เข้าร่วม Voice Master Class organized โดย Commission of Higher Education.Thailand with Prof. Franz Lukasovsky from University of Music and Performing Arts. Vienna
ร่วมแสดง Mozart Mania Opera ได้รับบท Susanna(Le nozze di Figaro) และ Despina (Cosi fan tutte)
ร่วมแสดงกับ Bangkok Symphony Orchestra และ Nuni Productions ใน Opera "Dido & Aeneas"at Thailand Cultural Centre, Small Hall
ร่วมแสดง ZARZUERA Concert (Spanish Opera) at The Siam society
เข้าร่วม Master Class with Mr. Luis Lianeza จากสเปน
ประสบการณ์การสอน
โรงเรียนดนตรีจินตการ ครูสอนร้องเพลง
สอนร้องเพลงส่วนตัว

 

ธัญวรรษ สนธิรัตน(ครูเจ็ต)
สอนวิชาเปียโน,ไวโอลิน
การศึกษา
ปริญญาโท MA MUSIC, MIDDLESEX UNIVERSITY, LONDON, UK
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
ประสบการณ์ทางดนตรี
สมาชิกวง BSO Bangkok Symphony orchestra
สมาชิกวง CU Symphony Orchestra ตั้งแต่ปี 2549
สมาชิกวง CU String ปี 2550
ประสบการณ์การสอนดนตรี
สอนเปียโนและไวโอลิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ตามสถาบันสอนดนตรีต่างๆ

 

อาภัสรา เบญจมาลา (ครูใหม่)
สอนวิชาไวโอลิน
การศึกษา
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประเภทวิชาศิลปกรรม วิชาการดนตรี
ประสบกาณ์ด้านการสอน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ปณิธี
โรงเรียนจินตดนตรี
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
โรงเรียนดนตรี Music @ Media
ประสบการณ์ด้านดนตรี
อบรมการสอบเกรดครู(Grade 5) สถาบันดนตรียามาฮ่า
อบรมการสอนไวโอลินเบื้องต้น สำหรับเด็กเล็ก (Zusuki)
ร่วมแสดงดนตรี คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา ครั้งที่ 4
ร่วมแสดงดนตรี ในคอนเสิร์ตต่างๆ ของร.ร.ดุริยางค์ทหารอากาศ
ร่วมแสดงดนตรี ในคอนเสิร์ตต่างๆ ของวงออร์เคสตร้า กองดุริยางค์ทหารอากาศ

 

ชนกนันท์ ช่างเจริญ(ครูเฟิร์น)
สอนวิชาไวโอลิน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกวิชาไวโอลิน
ประสบการณ์ทางดนตรี
บรรเลงดนตรีประยุกต์ร่วมสมัย ในงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม
บรรเลงดนตรีในโบสถ์งานคริสตร์มาส
บรรเลงบทเพลงของพ่อ งานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2554
ประสบการณ์การสอนดนตรี
บ้านรักดนตรี อาจารย์สอนไวโอลิน
โรงเรียนดนตรีบอสซ่า อาจารย์สอนไวโอลิน

 


 

กีรติกร พรหมเดเวช(ครูชะเอม)
สอนวิชา ไวโอลิน,แซ็กโซโฟน
การศึกษา
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
TRINITY GUILDHALL Grade 6 Saxophone
KCI Teacher Grade สถาบันดนตรี KPN
ประสบการณ์ทางดนตรี
Thai Youth Orcrestra สมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์(TYO)
CU Symphony Orcrestra สมาชิกวงดุริยางค์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
YES Academy 2010 ค่ายดนตรี
คอนเสิร์ตช่วยน้ำท่วม TV 3 สัญจร
คอนเสิร์ตดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ
ประสบการณ์าการสอนดนตรี
โรงเรียนดนตรี Piano forte ครูสอนไวโอลิน และแซ็กโซโฟน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ครูสอนไวโอลิน
ครูสอนไวโอลิน,แซ็กโซโฟน ส่วนตัว

พิมพ์รพี ไตรชวโรจน์(ครูพิมพ์)
สอนวิชา ไวโอลิน, เปียโน, ทฤษฏีดนตรี
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
เอก การประพันธ์เพลง, ไวโอลิน
โท เปียโน
ประสบการณ์ทางดนตรี
สมาชิกวง CU Symphony Orchestra
เข้าร่วมวง Bangkok International Community Orchestra
ชนะเลิศการประกวด Yamaha Popular Music Violin Contest
เหรียญทอง งานแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ประสบการณ์สอนดนตรี
โรงเรียนดนตรีสยามเพชรเก้า ครูสอนไวโอลิน, เปียโน
รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครูพิเศษไวโอลิน, เปียโน
อาสาสอนดนตรีให้กับนักเรียนในต่างจังหวัด
สอนส่วนตัว ไวโอลิน และเปียโน

 


 

ชโลธร สวัสดิ์ทรงชัย(ครูแนท)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
Trinity Guildhall Piano Performance Grade 7
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การสอน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์งามวงวาน 2 ปี
โรงเรียนดนตรีปีเตอสัน สาขาเซนทรัล 6 ปี
สถาบันดนตรี kpn เซนทรัลลาดพร้าว 4 ปี
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซนทรัลลาดพร้าว 2 ปี


วรรณพร บรรลือวงศ์(ครูอุ้ย)
สอนวิชาเปียโน, ขับร้อง
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนสุนันทา ปริญญาตรี
ภาควิชาดนตรี เอกขับร้อง
ประสบการณ์การสอนดนตรี
สถาบันดนตรี legio artist สอนเปียโนเด็กเล็ก และร้องเพลง
สอนส่วนตัวที่บ้าน

 


พัชราวัลย์ กาฬสินธุ์ (ครูบูม)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดนตรีศึกษา กศบ.5 ปี
TRINITY GUILDHALL Grade 8
ประสบการณ์การสอน
โรงเรียนสารสาสน์ ราชพฤกษ์ ครูดนตรี
ครูสอนเปียโนส่วนตัว

 

 

รัตนาภรณ์ คงมั่น(ครูยุ้ย)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
St.John's College
TRINITY GUILDHALL Grade 8 Piano
YAMAHA Music Institute Grade 5
ประสบการณ์การสอนดนตรี
ครูเปียโน สถาบันดนตรีต่างๆ
ครูเปียโน สอนส่วนตัวที่บ้าน

 


 

ชนิภรณ์ พันธุ์ยิ่งยก (ครูกิ๊ฟฟี่)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ( ประสานมิตร )
TRINITY GUILDHALL Grade 6
กำลังศึกษาวิชาเปียโนกับอาจารย์ จุฑาทิพย์ วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท
ประสบการณ์ทางดนตรี
วงโยธวาทิตของโรงเรียน
ประสบการณ์การสอนดนตรี
ครูสอนเปียโน โรงเรียน playsound
ครูสอนเปียโนส่วนตัวที่บ้าน

จันท์วิไล วัฒนมะโน (ครูน้ำผึ้ง)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Trinity Guildhall Grade 7
Yamaha Music Institute Grade 6
ประสบการณ์การสอน
สอนเปียโนส่วนตัว และโรงเรียนดนตรี ตั้งแต่ปี 2011

 

ปภาวี กอศรีพร (ครูวาว)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหิดล ระดับมัธยมปลาย (เอกเปียโน)
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะดุริยางคศิลป์ ปริญญาตรี
TRINITY GUILDHALL Grade 7
ประสบการณ์การสอน
โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ ครูเปียโน
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ครูพิเศษเปียโน
สอนเปียโนส่วนตัว

 

ฐิติพันธุ์ อินทรสุขศรี(ครูกี้)
สอนวิชาเปียโน,คีบอร์ด
การศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี สาขาดุริยางค์สากล
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
TRINITY GUILDHALL Grade 5 Piano
ประสบการณ์ทางดนตรี
แสดงดนตรีให้กับกองดุริยางค์ทหารบก กองทัพบกไทย
คอนเสิร์ตครูโรงเรียนดนตรี Melody Plus
ประสบการณ์การสอน
สถาบันดนตรี KPN วัชรพล ครูสอนเปียโน
โรงเรียนดนตรี Melody Plus ครูสอนเปียโน
ครูสอนเปียโนส่วนตัว

 

อัมพรรัตน์ เล็กรุ่งโรจน์ (ครูเอ)
สอนวิชา ดนตรีไทย (ขิม,ซอ,จระเข้,ระนาด)/รำไทย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ประสบการณ์ทางดนตรี
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ประเทศเกาหลีใต้
นำนักเรียนแสดงความสามารถทางดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย ตามโอกาสต่างๆ
ประสบการณ์การสอน
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ครูสอนดนตรีไทย
สถาบันตรีศิลป์การละคร ครูสอนนาฏศิลปไทย

 

กิตติพัฒน์ เพิ่มปิยธรรม (ครูดิว)
สอนวิชาเปียโน, คีย์บอร์ด
การศึกษา
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
Siam Kolkarn Music School Grade 7 SKPC 
ประสบการณ์ทางดนตรี
รางวัลที่ 3 (เหรียญทอง) รายการ Thai Contenporary Yamaha Music Festival
รางวัลเหรียญเงิน Piano with Vocal รายการ Yamaha Thailand Music Festival
เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย รายการคุณพระช่วย
ประสบการณ์สอน
สอนส่วนตัววิชาเปียโนป๊อป, คลาสสิค วิชาคีย์บอร์ด
โรงเรียนดนตรีรัชปา

 

อรรคนันต์ จันทรเพชร (ครูปริ้นซ์)
สอนวิชาเปียโน,คีย์บอร์ด
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เอกเปียโน
จบหลักสูตร JMC-JAXC สถาบันดนตรี YAMAHA โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
Piano Grade 6 สถาบันดนตรี YAMAHA โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
ABRSM Grade 5 Piano
ประสบการณ์ทางดนตรี
เข้าประกวดการแข่งขัน Nat Studio ครั้งที่ 6 และ 7
ประสบการณ์การสอนดนตรี
ส่งนักเรียนสอบของสถาบัน ABRSM ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 Grade 1,2 และ 4
ส่งนักเรียนสอบของสถาบัน ABRSM ได้ตั้งแต่ Grade 1-8
ส่งนักเรียนสอบของสถาบัน Trinity เกรด 1-6
โรงเรียนดนตรี สีเสียง ครูเปียโน
โรงเรียนดนตรี Music Corner ครูเปียโน
สอนเปียโนส่วนตัว

 

วรพร โล่สถิตย์มณฑล (ครูหยก)
สอนวิชา เปียโน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกเปียโน ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล
Trinity Guildhall Grade 3 Piano
ABRSM The Associated Board of the Royal Schools of Music
Grade 5 Music Theory
ประสบการณ์การสอนดนตรี
โรงเรียนดนตรีบ้านรักดนตรี ครูสอนเปียโน
โรงเรียนดนตรี Fiddle day พาราไดซ์พาร์ค ครูสอนเปียโน
สถาบันดนตรี KPN วังหิน ครูสอนเปียโน

 

อรุณี วิลัยวัฒนา (ครูเจีย)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
TRINITY GUILDHALL Grade 8 piano
Assumption University
ประสบการณ์การสอนดนตรี
สถาบันดนตรี KPN สาขาสยาม ครูสอนเปียโน
สอนเปียโนส่วนตัว

 

โสรยา วรสุนทร(ครูเฟิร์น)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
Trinity Guildhall grade 5 Piano
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ประสบการณ์มางดนตรี
จัดแสดงงานเปียโนคอนเสิร์ตให้แก่นักเรียนบ้านครูแป๋ม สอนและควบคุมดูแล (งานประจำปี)
ส่งนักเรียนสอบเกรดวิชาเปีโน
ประสบการณ์การสอนดนตรี
โรงเรียนดนตรีบ้านครูแป๋ม(โคราช) ครูเปียโน
สอนเปียโนส่วนตัว

อักษราภัค ชนะวรรณโณ (ครูออร์แกน)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดนตรีศึกษา
Trinity Guildhall Grade 7
ประสบการณ์ทางดนตรี
Thai Youth Orchestra สมาชิกวงดุริยางค์เยวาชน 
ประสบการณ์การสอน
Bmass Academy School ครูสอนเปียโน
Sweet Home Music School ครูสอนเปียโน
สอนเปียโนส่วนตัว

 

แพรพรรณ ภักดีบุรุษ (ครูแพม)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล TIME คณะดุริยางค์ ทฤษฎีดนตรี เกรด 3
ประสบการณ์การสอน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สาขาพาราไดซ์ ครูสอนเปียโน
โรงเรียนดนตรีจินตะดนตรี รัตนาธิเบศร์ ครูสอนเปียโน
Sweet home music ครูสอนเปียโน
สอนเปียโนส่วนตัว


กวิรัตน์ ไทรเมฆ (ครูติน)
สอนวิชาเปียโน
การศึกษา
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
Trinity Guildhall Grade 6 Piano
ABRSM grade 5 Theory
ประสบการณ์ทางดนตรี
ร่วมแสดงดนตรี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ร่วมแสดงดนตรี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประสบการณ์การสอน
สอนเปียโนส่วนตัว

 

อรรถสิทธิ์ ประจักษเศรณี (ครูโบ๊ท)
สอนวิชากีตาร์
การศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิปล์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทางดนตรี
Yahama Thailand Band Contest รองชนะเลิศอันดับ2
มือกีต้าร์วง lucid dream syndrome (progressive metal thailand)
ประสบการณ์การสอน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ seacon บางแค 
สถาบันนดนตรี kpn เอกชัย131
mapp music mulino institute 45 music
สอนกีตาร์ส่วนตัว

 

กิตติพงษ์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี (ครูจากัวร์)
สอนวิชาแซ็กโซโฟน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาสาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล(กศ.บ.) คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลงานทางดนตรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการชิงช้าสวรรค์ช่วงบทเพลงพระราชนิพนธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

 
view